Gemeente Beekdaelen

squit 2020

Trainen gebruikers nieuwe VTH applicatie

De Limburgse Gemeente Beekdaelen heeft een nieuwe VTH applicatie (Squit2020 van Roxit) aangeschaft om voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet. Meteen is zij daarmee voorbereid aan de sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en kan zij haar diensten aan haar inwoners en bedrijven verlenen.

Beekdaelen verstrekte TriDiGi de opdracht haar gebruikers door middel van trainingen kennis te laten maken met de nieuwe VTH software applicatie.
Een van de consultants van TriDiGi heeft de verschillende gebruikersgroepen eerst gezamenlijk, daarna separaat op hun vakgebied getraind in het gebruik van Squit2020.

Op verzoek van gemeente Beekdaelen is de training over een langere periode uitgesmeerd zodat alle gebruikers de kans kregen deel te nemen en ook gedurende langere tijd kennis opdeden waardoor de voorafgaande sessies nog vers in het geheugen lagen.

Op verzoek van gemeente Beekdaelen is de training over een langere periode uitgesmeerd 

Kennismaken

De mensen achter TriDiGi

TriDiGi is de onderneming van lead-consultant Jeroen van Es en ondernemer Marco Buijk. Jeroen is verantwoordelijk voor het inhoudelijke proces, Marco voor de algemene en commerciële gang van zaken.

Klaar om de volgende stap te zetten?

Privacybeleid  |  Cookiebeleid  | Ontwerp & realisatie MM