Meerinzicht

Squit 2020

Inrichten VTH applicatie en Functioneel Applicatiebeheer

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De drie gemeenten werken samen op het gebied van bedrijfsvoering en in het sociaal domein.

 Meerinzicht heeft een nieuwe VTH applicatie (Squit2020 van Roxit) aangeschaft om voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet. Meteen is zij daarmee voorbereid aan de sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en kan zij haar diensten aan haar inwoners en bedrijven verlenen.

 TriDiGi heeft de inrichting van de applicatie verzorgd bij Meerinzicht. Door steeds de goede vragen te stellen aan de juiste betrokkenen en door te vragen met betrekking tot de details in het proces, is een eerste inrichting tot stand gekomen. Vervolgens is deze getest en verder uitgewerkt tot de key-users van Meerinzicht tevreden waren over de inrichting.

Nadat de omgeving in gebruik is genomen is TriDiGi het Functioneel Applicatiebeheer gaan uitvoeren.

 Eén van de vervolgopdrachten die daaruit volgden was het realiseren van de sjablonen voor de documentcreatie. Een van de specialisten op dat vlak heeft deze naar tevredenheid van Meerinzicht uitgevoerd.

Nadat de omgeving in gebruik is genomen is TriDiGi het Functioneel Beheer gaan uitvoeren.

Kennismaken

De mensen achter TriDiGi

TriDiGi is de onderneming van lead-consultant Jeroen van Es en ondernemer Marco Buijk. Jeroen is verantwoordelijk voor het inhoudelijke proces, Marco voor de algemene en commerciële gang van zaken.

Klaar om de volgende stap te zetten?

Privacybeleid  |  Cookiebeleid  | Ontwerp & realisatie MM